Pályázat

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA, A NAGY ISTVÁN MŰVÉSZETI EGYESÜLET,
A CAFFART KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYESÜLET
ÉS A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM VÍZTUDOMÁNYI KARA
PÁLYÁZATOT HIRDET A

VI. VÍZ ÉS ÉLET
NEMZETKÖZI KÉPZŐMŰVÉSZETI BIENNÁLÉRA

„A víz az az elem, amely a világ részeit összeköti, egyesíti és egyben tartja.”
(Hamvas Béla)

I.
A Duna által meghatározott természeti környezet, a térség történelme, kulturális és művészeti hagyományai predesztinálják Baja városát a biennálé helyszínéül. A Duna teljes hosszának csaknem felezőjében lévő város, a több országot összekötő folyó déli szakaszának egyik jelentős ősi települése.
A biennálé célja, hogy kétévenként áttekintést adjon a Duna-menti országok víz és élet témájú alkotásaiból.

II. PÁLYÁZÓK KÖRE
A pályázatra várjuk Németországban, Ausztriában, Szlovákiában, Magyarországon, Horvátországban, Szerbiában, Romániában, Bulgáriában, Moldovában és Ukrajnában élő képzőművészeknek alkotásait a következő kategóriákban:

• festészet
• grafika

A műalkotások nem lehetnek 2015. évnél régebben készültek.
A kiállításra jelentkezni az elkészült művek digitális reprodukciójával lehet a vizeselet@ejf.hu címen 2017. október 15-ig. A kiállításra alkotónként két mű fotójával lehet nevezni. A beérkezett fotók alapján, szakmai zsűri választja ki a kiállításra kerülő műveket.

III. DÍJAK
A zsűri döntése alapján első, második, harmadik díj és két különdíj kerül kiadásra.

• I. Díj – 120 000 Ft
• II. Díj – 100 000 Ft
• III. Díj – 80 000 Ft
• Különdíj – részvételi lehetőség a IX. Caffart Nemzetközi Művésztelepen
• Különdíj – egyéni kiállítás lehetősége a bajai Nagy István Képtárban

IV. A MŰALKOTÁSOK PARAMÉTEREI
• Az eredeti sík jellegű pályaművek maximum mérete: 120 cm x 120 cm
• Grafikai műveknél azokat csak kiállításra alkalmas állapotban – szabvány méretben paszpartúrázott (50×70 cm illetve 70×100 cm) módon, vagy egyedi méretű alkotások esetén keretezetten, üveggel védetten – szakszerű feliratozással áll módunkban átvenni. A pályázatra csak hagyományos értelemben vett grafikai technikákkal készült pályaműveket várunk.
• A beküldendő pályaművekről készült fotók paraméterei: 72 x 72 dpi felbontás, maximum 1600 x 1200 pixel képméret, 24 bit/pixel színmélység, maximum 0,5 MB fájl méret, fájl típus: JPG. A digitális reprodukciók elnevezésénél kérjük kövessék a példa szerinti mintát, az ékezetes karakterek kerülendők!
Példa: alkoto_cim_meret_technika_datum.jpg
A fotó mellett kérjük feltüntetni a következő adatokat: alkotó neve, mű címe, mérete, technikája, készítés éve.

V. HATÁRIDŐK
• A digitális reprodukciók beküldésének határideje: 2017. október 15.
• Az előzsűri döntéséről 2017. október 24-től értesülhetnek a www.ejf.hu és a caffart.com honlapon.
• A bezsűrizett műveket – kiállításra kész állapotban (keretezve, üvegezve, csomagolva) – az alábbi helyen és időpontban lehet leadni
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kar
6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky út 14.
• 2017. november 6-án 10:00-16:00 óra között
• 2017. november 8-án 10:00-16:00 óra között
• Postai úton az alábbi címre kérjük az alkotásokat eljuttatni 2017. november 8-ig:
VI. Víz és Élet Nemzetközi Képzőművészeti Biennálé
Eötvös József Főiskola, 6500 Baja, Szegedi út 2.

A pályázati kiírást támogatta: MMA, NKA, MAOE, EMMI, BAJA Város Önkormányzata,
Kecskemét Város Önkormányzata, Eötvös József Főiskola, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kar,
Nagy István Művészeti Egyesület, Caffart Képzőművészti Egyesület
pdf-icon


Pályázati kiírás letöltése


THE EÖTVÖS JÓZSEF COLLEGE, THE NAGY ISTVÁN ART ASSOCIATION,
THE CAFFART ART ASSOCIATION AND THE NATIONAL UNIVERSITY OF PUBLIC SERVICE FACULTY OF WATER SCIENCE REQUESTS
FOR COMPETITION FOR THE

VI. WATER AND LIFE INTERNATIONAL ART BIENNALE

„The water is the element that connects, unites and keeps together the parts of the world.”
(Béla Hamvas)

I. The natural environment defined by the Danube, the region’s history, culture and artistic traditions of Baja, predestine the city to be the home of the biennale. The city that lies nearly at the midpoint of the Danube is one of the most important and ancient cities in the southern region of the river, which interconnects several countries.
The biennial aims to provide every two years a review of the water and life-themed works of the Danube countries.

II. APPLICANTS
Applications can be accepted from Germany, Austria, Slovakia, Hungary, Croatia, Serbia, Romania, Bulgaria, Moldova and Ukraine in the following categories:
• painting
• graphics
The artworks may not be prepared before 2015.
You can apply to the competition with the digital photograph of your work by
13. October, 2017, at vizeselet@ejf.hu. Each artist can apply with the photographs of two works. A professional jury will select the artworks to be exhibited based on the digital photographs. By their decision a first, a second, a third, and two special awards will be given.

III. AWARDS
By the decision of the jury a first, a second, a third, and two special awards will be given.

• I. Award 120 000 HUF
• II. Award 100 000 HUF
• III. Award 80 000 HUF
• Special award – participation in the IX. Caffart International Artists’ Colony
• Special award – Individual exhibition at the Picture Gallery of István Nagy at Baja

IV. DETAILS OF ARTWORKS
• The original flat-type units can be: max. 120 cm x 120 cm
• Graphic artworks can be accepted only in ready to exhibition way – standard size passepartouted (50×70 cm or 70×100 cm), or in case of individual sizes in frames, covered by glass – with standard subtitleing. Only classical techniques used graphic artworks can accepted as an application.
• Parameters of the artwork’s photograph: resolution of 72 x 72 dpi, picture size of at most 1600 x 1200 pixel, color depth of 24 bit/pixel, max. 0,5 MB file size, file type: JPG. At the naming of the digital reproduction please follow the example, accentuated letters are forborne!
Example: name of creator_title of the work_size_technique_the year of creation.
Please indicate the following data next to the pictures: name of the creator, title of the work, size, technique, year of creation.

V. DEADLINES
• The deadline for submitting the digital photographs is: 13 October, 2017
• Information about the jury’s decision will be announced on www.ejf.hu and , from 21 October, 2017
• The selected works have to be delivered– if presented personally – ready for the exhibition (framed, glassed and packed) at the following location and time:
National University of Public Service Faculty of Water Science
6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky út 14. Hungary
• 27 October, 2017 between 10:00-16:00
• 30 October, 2017 between 10:00-16:00
• Artworks sent by traditional Post Office, should arrive at latest on 30 October, 2017 to the address below:
VI. Water and Life International Art Biennale
Eötvös József Főiskola, 6500 Baja, Szegedi út 2. Hungary

Supporters of the competition: Hungarian Academy of Art (MMA), National Cultural Fund of Hungary (NKA), National Association of Hungarian Artists (MAOE), Ministry of Human Resources (EMMI), Municipality of Baja, Municipality of Kecskemét, Eötvös József College, National University of Public Service Faculty of Water Science, Nagy István Art Association, Caffart Art Association
pdf-icon

Download Request for Competition