V. VÍZ ÉS ÉLET NEMZETKÖZI KÉPZŐMŰVÉSZETI BIENNÁLÉ

viz_es_elet_2013-1AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA, A NAGY ISTVÁN MŰVÉSZETI EGYESÜLET ÉS A CAFFART KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYESÜLET

PÁLYÁZATOT HIRDET AZ

V. VÍZ ÉS ÉLET NEMZETKÖZI KÉPZŐMŰVÉSZETI BIENNÁLÉRA

A biennálé védnöke Zsigó Róbert államtitkár, Baja és térsége országgyűlési képviselője

„A víz az az elem, amely a világ részeit összeköti, egyesíti és egyben tartja.” (Hamvas Béla)

 1. A Duna által meghatározott természeti környezet, a térség történelme, kulturális és művészeti hagyományai predesztinálják Baja városát a biennálé helyszínéül. A Duna teljes hosszának csaknem felezőjében lévő város, a több országot összekötő folyó déli szakaszának egyik jelentős, ősi települése.

A biennálé célja, hogy kétévenként áttekintést adjon a Duna-menti országok víz és élet témájú alkotásaiból.

 

 1. Pályázni lehet Németországban, Ausztriában, Szlovákiában, Magyarországon, Horvátországban, Szerbiában, Romániában, Bulgáriában, Moldovában és Ukrajnában élő képzőművészeknek a következő kategóriákban:
 • festészet
 • grafika

A műalkotások nem lehetnek 2013. évnél régebben készültek.

A kiállításra jelentkezni az elkészült művek digitális reprodukciójával lehet,
2015. október 12-ig, a vizeselet@ejf.hu címen. A kiállításra alkotónként két mű fotójával lehet nevezni. A fotók alapján, szakmai zsűri választja ki a kiállításra kerülő műveket. Döntésük alapján első, második, harmadik díj és két különdíj kerül átadásra.

III. A műalkotások paraméterei:

Sík jellegű művek: maximum 120 cm x 120 cm

A beküldendő pályaműről készült fotó paraméterei: 72 x 72 dpi felbontás, maximum 1600 x 1200 pixel képméret, 24 bit/pixel színmélység, maximum 0,5 MB file méret, file típus: JPG. A digitális reprodukciók elnevezésénél kérjük, hogy kövessék a példa szerinti mintát. /Az ékezetes karakterek kerülendők./

Példa: alkoto_cim_meret_technika_datum.jpg

A fotó mellett kérjük feltüntetni a következő adatokat: alkotó neve, mű címe, mérete, technikája, készítés éve.

 

 1. Határidők:
  A fotók beküldésének határideje: 2015. október 12.

A zsűri döntéséről 2015. október 20-tól értesülhetnek a www.ejf.hu és a caffart.com honlapon.

A bezsűrizett műveket – kiállításra kész állapotban (keretezve, üvegezve, csomagolva) – az alábbi helyen és időpontban lehet leadni:

Eötvös József Főiskola Aulája, 6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky út 14.

 1. október 27-én 10:00-16:00 óra között
 2. október 29-én 10:00-16:00 óra között

Postai úton az alábbi címre kérjük az alkotásokat eljuttatni 2015. október 29-ig:

 1. Víz és Élet Nemzetközi Képzőművészeti Biennálé

Eötvös József Főiskola, 6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky út 14.

A pályázati kiírást támogatta: MMA, NKA, MAOE, EMMI, BAJA Város Önkormányzata,

Kecskemét Város Önkormányzata, Eötvös József Főiskola

Pályázati kiírás letöltése


viz_es_elet_2013-1THE EÖTVÖS JÓZSEF COLLEGE, THE NAGY ISTVÁN ARTS ASSOCIATION AND CAFFART ARTS ASSOCIATION

 

REQUESTS FOR COMPETITION FOR THE

V. WATER AND LIFE INTERNATIONAL ART BIENNALE

 

The patron of the biennale is Róbert Zsigó, Member of Parliament for Baja, Minister of State for Food Chain Control, Ministry of Agriculture

„The water is the element that connects, unites and keeps together the parts of the world.” (Béla Hamvas)

I.The natural environment defined by the Danube, the region’s history, culture and artistic traditions of Baja, predestine the city to be the home of the biennale. The city that lies nearly at the midpoint of the Danube is one of the most important and ancient cities in the southern region of the river, which interconnects several countries.

The biennale aims to provide a review every second year of countries along Danube about the artistic works inspired by “water and life”.

 

 1. Applications can be accepted from Germany, Austria, Slovakia, Hungary, Croatia, Serbia, Romania, Bulgaria, Moldova and Ukraine in the following categories:
 • painting
 • grafics

The artwork may not be prepared before 2013.

You can apply to the competition with the digital photograph of your work by
12. October, 2015, at vizeselet@ejf.hu. Each artist can apply with the photographs of two works. A professional jury will select the artworks to be exhibited based on the digital photographs. By their decision a first, a second, a third, and two special awards will be given.

III.The dimensions of the artworks:

 • Flat-type units: max. 120 cm x 120 cm

Parameters of the artwork’s photograph: resolution of 72 x 72 dpi, picture size of at most 1600 x 1200 pixel, color depth of 24 bit/pixel, max. 0,5 MB file size, file type: JPG. At the naming of the digital reproduction please follow the example, accentuated letters are forborne!

Example: name of creator_title of the work_size_technique_the year of creation.

Please indicate the following data next to the pictures: name of the creator, title of the work, size, technique, year of creation.

 

 1. Deadlines

The deadline for submitting the photographs is 12 October, 2015.

Information about the jury’s decision will be announced on www.ejf.hu and www.caffart.hu, from 20 October, 2015.

The selected works have to be delivered– if presented personally – ready for the exhibition (framed, glassed and packed) at the following location and time:

In the Eötvös József College (Eötvös József Főiskola), 6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky út 14.

 1. October, 2015, 10:00-16:00
 2. October, 2015, 10:00-16:00

If mailed, please send it to the mailing address below, until 29. October, 2015:

 

 1. Water and Life International Art Biennale

Eötvös József Főiskola, 6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky út 14.

 

Supporters of the competition: Hungarian Academy of Art (MMA), National Cultural Fund of Hungary (NKA), National Association of Hungarian Artists (MAOE), Ministry of Human Resources (EMMI), Municipality of Baja, Municipality of Kecskemét, Eötvös József College

Download Request for Competition