Belső Narratívák ⎪ Inner Narratives

28577771_1673475449411412_5417700791947939039_n

BELSŐ NARRATÍVÁK ⎪ INNER NARRATIVES
2018 03 09 → 03 30

KIÁLLÍTÓ MŰVÉSZEK / EXHIBITING ARTISTS:
NAGY Csilla ⎪ SZŐKE Erika ⎪ FERENCZ S. Apor

MEGNYITÓ / OPENING:
2018. március 9. / 9 March 2018 (péntek / Friday) 19:00 / 7pm

MEGNYITJA / OPENING SPEECH BY:
SZILÁGYI Róza Tekla független kurátor / independent curator

KURÁTOR / CURATOR: FERENCZ S. Apor

/

A jelen csoportosulást a több ponton azonos szakmai attitűd és hasonló témák tárgyalása predesztinálta a közös kiállításra. Mindhárom alkotó munkásságát erőteljesen meghatározza az „emlékezés” témaköre, eltérő megjelenítési formákkal. Műveik központi témája főként a családhoz kötődő emlékképek újra értelmezése, a családon belüli viszonyrendszerek és kapcsolati hálók kérdései, illetve azok ábrázolhatósága. Hangsúlyos szerepet kap az emlékezés és a felejtés vagy a kritika és az abszolút elfogadás, olykor szembe állítva ezeket egymással. A „Kortárs narratívák” című kiállítás ezt az alkotói szemléletet / kifejezésmódot kívánja bemutatni.

/

This group of artists has been predestined to exhibit together due to the same professional attitude in many ways and the dealing with similar problems. The works of all three artists are characterized very strongly by the topic of „remembering”, though they use different means of representation. They have got as a central topic of their artworks mainly the reinterpretation of family flashbacks, focusing on the questions of family relationships and contact networks within the family, respectively on the possibilities of their representation. Remembering and forgetting, critique and absolute acceptance get a special role here, sometimes being contrasted to each other. The exhibition entitled „Contemporary Narratives” is meant to present this kind of creative approach / creative expression.

/

HELYSZÍN / VENUE:
MAMŰ Galéria / Gallery
H 1071 Budapest, Damjanich u. 39.
(bejárat a Murányi utcából / entrance from Murányi str.)

MEGTEKINTHETŐ / ON VIEW: 2018. március 30-ig, szerda, csütörtök, péntek 16-19 óra között / until 30 March 2018, Wednesday, Thursday, Friday from 4pm to 7pm

A meghívón SZŐKE Erika munkájának részlete látható.
On the cover: detail of Erika SZŐKE’s artwork.

Web: www.mamu.hu

Támogatók / Supported by: NKA, MMA, EMMI, VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata